Plast i haven

Mikroplast kan vara hem åt sjukdomsalstrande bakterier

1:01 min

Sjukdomsalstrande bakterier kan hittas på mikroplast som flyter runt i haven, visar ny forskning.

Under den internationella vetenskapliga konferensen Baltic Sea Science Congress, som nyligen genomfördes i Stockholm, presenterades en studie som tittat närmare på kopplingen mellan mikroplast i havet, och vibriobakterier - en grupp bakterier som kan orsaka infektioner om man badar.

Och studien bekräftar tidigare forskning som visar att mikroplast kan fungera som ett slags ankare, eller fäste för bakterier.

Forskarna, från bland annat Tyskland, tog prover från olika platser i Östersjön. Proven hälldes i tankar där man sedan tillförde mikroplast och träbitar. Efter sju dagar tittade forskarna hur mycket bakterier som fäst på materialet och man kunde då se att bakterierna fäst, mest på träbitarna men också på plasten.

Många frågor kvarstår dock. Till exempel om plastens ålder spelar roll för hur vibriobakterierna trivs på plast.

Referens: Kesy et al. "Spatial Environmental Heterogeneity Determines Young Biofilm Assemblages on Microplastics in Baltic Sea Mesocosms". Frontiers in Microbiology, 2019. Doi.org/10.3389/fmicb.2019.01665.