Vetenskap

Ny forskning: Gay-genen finns inte

2:03 min

Forskare har nu kunnat identifiera flera genvarianter som är vanligare hos människor som har samkönat sex. Men forskarna slår fast att det inte finns en speciell "gay-gen".

Forskare har analyserat DNA från nästan en halv miljon människor och hittat fem genvariationer som är vanligare hos personer som är attraherade av någon av samma kön eller haft samkönat sex. Men alltså inte en speciell gen som avgör en persons sexuella preferens.

– Den här studien, som är den första i sitt slag, har nu gediget kunna visa att det finns inga starka signaler. Det finns ingen "gay-gen", som tydligt skiljer personer som har samkönad sexuell preferens från övriga, säger Niklas Långström, forskare vid Karolinska institutet.

Studien publicerades torsdag kväll i amerikanska fackvetenskapliga tidskriften Science.

Tidigare har forskare vetat att genetik spelat roll, men inte vilka gener det handlar om. I den här studien fann forskarna att variationerna är kopplade till gener som har att göra med könshormoner och luktsinne.
Och här kan finnas mer forskning att göra, säger Niklas Långström.

– Man kanske vill gå vidare och undersöka hur de här mekanismerna ut. Vi har bara sett signaler som är kopplade till könshormon och luktsinne. Men hur de här mekanismerna ser ut, det behöver man ta reda på med andra typer av forskning, av människor och kanske också djur, säger han.

Varför vill man forska kring människors sexuella preferenser?

– Övergripande handlar det om att förstå människors sexualitet oavsett inriktning. En sådan här studie handlar egentligen att förstå mer om biologin bakom människans partnerval sexuellt.

Bakom studien står en rad internationella forskare och underlaget har varit två stora DNA-databaser i Storbritannien och i USA. Men svenska tvilling-registret har också varit viktigt. Deltagarna har fungerat som en slags kontrollgrupp, för att se om studiens resultat håller.

– Det är viktigt när man gör sådana här studier och går ett fynd - ett resultat - att se om det håller när man undersöker i en grupp av mänskor i en annan miljö och med annan ålder. Och det visar sig att flera av de här fynden håller även med data från det svenska tvillingregistret, säger Niklas Långström.