Ny bedömning av skyddsbehov

Migrationsverket: Våldet har minskat i Syrien

1:58 min

Migrationsverket ändrar idag sin praxis i bedömningen av skyddsbehov för asylsökande från Syrien.

Migrationsverket tar ett nytt rättsligt ställningstagande när det gäller säkerhetssituationen för asylsökande från Syrien, säger rättschef vid Migrationsverket, Fredrik Beijer.

– Från och med idag så ändrar vi vår vår praxis vad gäller asylsökande från Syrien. Vi frångår den bedömningen som vi har haft sedan år 2013. Idag har vi gjort en ny bedömning. Nu ser vi att våldet har minskat även om det fortsatt är allvarligt på många håll i Syrien. I vår bedömning så ser vi inte att det finns en sån generell risk för alla. Vi kommer därför att göra individuella bedömningar av enskilda personers skyddsbehov för de asylsökande från Syrien.

Migrationsverket gör från och med idag en ny bedömning av personer som kommer från Syrien och som söker skydd i Sverige.
Man kommer att ta hänsyn till att det i delar av Syrien är mindre risk att vistas i än för exempelvis sex år sedan.

Det vill säga att det är ett mer stabilt stabilt läge i enskilda provinser. Dessa bedöms vara i de södra provinserna kring Damaskus, i norra Syrien i Hassakah och i västra provinsen Tartous.

Migrationsverket bedömer att det är mindre risk för våld i de södra provinserna kring Damaskus, i norra Syrien i Hassakah. Personer från västra provinsen i Tartous kan komma att nekas skydd trots att det råder svåra motsättningar där, uppger Migrationsverket.

Migrationsverket bedömer att det kvarstår en konfliktnivå i provinserna Aleppo, Idlib, Raqqa, Hama, Homs och Deir ez-Zour.

– Vi ser också att det är en väldigt allvarlig situation i Syrien. Det måste man komma ihåg. Men vi kommer att behöva titta noggrant på de asylsökandes individuella risker. I våra bedömningar nu blir det avgörande vem personen är och vilka risker som den enskilde personen kan komma att ta. Det kan exempelvis handla om varifrån personen kommer. Det kommer att bli avgörande i bedömningar om personerna behöver skydd, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

– Majoriteten av de asylsökande från Syrien kommer sannolikt att ha någon forma av skyddsskäl.

De asylsökande från Syrien som sedan tidigare har fått en skyddsstatus i Sverige eller de personer som kommit till Sverige med rätten till familjeåterförening deras skyddsstatus kommer inte att påverkas av dagens beslut, säger rättschefen vid Migrationsverket. 

– Nej utan har man en skyddsstatus i Sverige så ändras den inte av dagens praxisbeslutet. Så har man en skyddsstatus vilket de här personerna har så påverkas inte deras familjeåterföreningsrätt. Den tillfälliga lagen och de tillfälliga reglerna som fanns fram till idag gäller fortsatt för de som fått sina beslut, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.