17 vindkraftverk på norra Gotland

Regeringen tar inte ställning mellan vindkraft och örn

1:50 min

Regionfullmäktige ville att regeringen skulle pröva vindkraftsparken Forsviden på Gotland. Men regeringen anser att det saknas anledning att pröva ärendet.

Regionfullmäktige begärde att regeringen skulle avgöra om en överklagad vindkraftspark med 17 vindkraftverk kan tillåtas, trots konflikten med örnar i området. Så här skriver regeringen i sitt beslut:

Enligt 17 kap. 4 a § miljöbalken ska regeringen på kommunfullmäktiges begäran, om ett förbehåll är möjligt enligt 3 § och det inte finns särskilda skäl för att avstå från prövningen, förbehålla sig att pröva tillåtligheten av vissa gruppstationer för vindkraft. Regeringen anser att det saknas anledning att förbehålla sig prövningen av verksamhetens tillåtlighet.

Den gotländske riksdagsledamoten Lars Thomsson (C) som tidigare varit vindkraftssamordnare är besviken och kritisk.

– Det här var ett ypperligt tillfälle att få den prövad en gång för alla, få ett prejudikat helt enkelt. Jag tänker följa upp det med en skriftlig fråga till ministerns, säger han.