Netflix framgång bromsar inte upp piratsajterna

2:02 min

Trots att allt fler svenskar använder sig av strömningstjänster så ligger användningen av illegala strömningssajter på en konstant nivå.

Kulturnytt har tidigare berättat om rapporten från Mediamätning i Skandinavien, MMS som visar att allt fler använder sig av strömningstjänster som Netflix, Viaplay och Hbo Nordic.

Trots det ligger svenskars användning av illegala strömningssajter på en konstant nivå. Sara Lindbäck är jurist vid Rättighetsalliansen.

– Tyvärr är det så att vi inte ser en minskning av det illegala nyttjandet. Sverige ligger betydligt högre av vad de gör i de nordiska grannländerna. Vi ligger på ungefär 20%, så var femte svensk använder en illegal tjänst.

Rättighetsalliansen företräder rättighetshavare och bildades 2011 ur Antipiratbyrån. Och trots att de lagliga strömningssajterna blir fler och större menar Sara Lindbäck att det är svårt att konkurrera med de illegala alternativen.

– De är gratis, de ligger fritt på nätet och de har ofta filmer som ligger ute före biopremiär eller i samband med biopremiär. Utbudet skär sönder den lagliga marknaden.

Personerna bakom de illegala strömningstjänsterna är väl organiserade tjänar miljoner på reklamintäkter, menar Sara Lindbäck.

Att användandet av illegala strömningstjänster på nätet är så stort just i Sverige beror på att det fortfarande är väldigt liten risk för personerna bakom de illegala strömningssajterna att åka fast.

– Det skulle behövas fler åtgärder för att stävja det här. Till exempel finns ett förslag som ligger och väntar på regeringen att införa grovt brott så sanktionerna blir större och polisen får bättre verktyg att arbeta mot det här. Man skulle kunna samarbeta mer med teleoperatörerna, det gör man väldigt mycket mer i andra länder. Så tyvärr ser vi inte en minskning, men vi ser mycket i andra länder som vi skulle kunna ta efter.

Men trots att det svenska användandet av illegala strömningstjänster ligger på en fortsatt hög nivå i Sverige tror Sara Lindbäck på en positiv utveckling, dels med hjälp av nya och hårdare lagar och dels med tätare samarbete med telekomoperatörerna. Men också med en större medvetenhet om hur vi använder internet.

– Genom att till exempel placera annonser på en illegala tjänst så är det lättare idag att förstå att det här kan faktiskt leda till penningtvätt. Tidigare fanns det en chimär om att "det jättemånga användare, det har jättemånga användare, det kan inte vara så tokigt". Jag tror att det finns en mognad som fortsätter, förvånande nog kring nätets användande, säger Sara Lindbäck, jurist vid Rättighetsalliansen.

Elias Krantz
elias.krantz@sverigesradio.se