Enades kring aidsdokument

Vid tvåtiden natten till torsdagen antog FN:s aidskonferens i New York ett handlingsprogram i kampen mot HIV och aids de närmaste åren.
Det historiska beslutet antogs enhälligt av alla 189 deltagande länder. I programmet åtar sig länderna bland annat, att inom fyra år ge kvinnor rätt att själva kontrollera och bestämma över sin sexualitet. På begäran av de muslimska länderna nämns inte homosexuella och sprutnarkomaner bland dem som är mest utsatta för nya infektioner. Efter hårda förhandlingar nåddes en kompromiss kring benämningen att vissa grupper är ''särskilt utsatta'', eller sårbara på grund av levnadssätt. Under adiskonferensen har flera länder bidragit till en fond för aidsbekämpningen som nu innehåller 10 miljarder kronor av de 100 miljarder som FN vädjat om.