Storstad och landsort

Regeringen höjer takten för kostnadsutjämning

2:48 min

Regeringen går vidare med förslaget om ökad kostnadsutjämning mellan landets kommuner och regioner. Detta trots att förhandlingarna med samarbetspartierna och oppositionen inte är klara.

Den ändrade omfördelningen ska träda i kraft redan vid årsskiftet, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

– Vid dagens regeringssammanträde kommer vi fatta beslut om en lagrådsremiss om att uppdatera och förstärka kostnadsutjämningen mellan landets kommuner och regioner. Det innebär att den här förändringen, uppdateringen och förstärkningen av utjämningen mellan kommunerna och mellan regionerna kommer att träda i kraft redan den 1 januari, enligt det här förslaget.

Det var i sitt sommartal i värmländska Kristinehamns kommun som statsminister Stefan Löfven offentliggjorde att regeringen har för avsikt att snabbt genomföra en ökande kostnadsutjämning mellan framför allt storstadsområden och mindre kommuner. Men också från södra delen av landet till norra. Totalt kommer kostnadsutjämningen att öka från 9,7 till 11 miljarder.

Av samarbetspartierna har Centerpartiet uttalat sig positivt om förslaget, medan Liberalerna tvekat. Fortfarande pågår förhandlingar för att få brett stöd i riksdagen, säger Ardalan Shekarabi:

– Vi kommer att fortsätta att föra en dialog med flera riksdagspartier och naturligtvis kommer vi att agera för att ha en så bred förankring som möjligt.

Förslaget bygger på en utredning som presenterades förra året, men några ändringar har gjorts. Det gäller dels att övergångstiderna för de kommuner och regioner som drabbas av ökade kostnader förlängts, dels att utbetalning av försörjningsstöd inte räknas in i underlaget eftersom det är något som kommunen själv kan påverka.

Höjningen av avgiften får inte överstiga 250 kronor per invånare och år.

Den största förändringen beror på att Statistiska Centralbyrån, SCB, håller på att ta fram ny statistik som underlag för omfördelningen. Utredningen byggde på nästan tio år gamla uppgifter.

Ardalan Shekarabi förklarar varför förändringen måste ske så snart, redan om fyra månader:

– Det här är extremt viktigt för glesbygdskommunerna och glesbygdsregionerna. Därför gjorde vi bedömningen att det är av högsta prioritet att den här förändringen, uppdateringen och förstärkningen av utjämningen träder i kraft så fort som möjligt för läget i många glesbygdskommuner och regioner är akut.