Vård för döende olika runt om i Sverige

2:09 min

Vård av döende varierar mycket beroende på var i landet man bor, visar ny statistik. I många län får mycket sjuka patienter inte vård anpassad till situationen.

– Vi ser siffror från den kommande årsrapporten för Svenska palliativregistret. Det visar på orättvisor i landet för vården i livets slutskede, säger Staffan Lundström, överläkare på Stockholms Sjukhem.

– Vi kan se att i Stockholm får nästan 30 procent av dem som avlider tillgång till någon typ av specialiserad vård, hemsjukvård, slutenvård eller konsulttjänster. Men i Gävleborg, Blekinge och Kronoberg är det färre än 10 procent av dem som avlider som får tillgång till sådan kompetens.

Staffan Lundström är forskningsansvarig och den som sammanställer statistiken för 2018 för Svenska palliativregistret, ett kvalitetsregister för vården i livets slutskede och som nu visar på stora skillnader mellan länen.

Palliativ vård handlar om att hela vårdapparaten tar ett helhetsperspektiv på den döende patienten och att den sista tiden ska bli så fridfull och värdig som det bara går. Det handlar om korrekt smärtlindring och ångestdämpning, men också om samtal som förbereder patienten och anhöriga på att slutet närmar sig.

Men på de orter där den palliativa kompetensen inte finns, så bollas istället den döende patienten runt på ett ovärdigt sätt, anser Staffan Lundström:

– Många av oss dör på äldreboenden eller på korttidsboenden, det byts personal hela tiden och det finns inte läkemedel att ges vid svåra symptom. Den boende och de anhöriga har inte heller informerats om att det handlar om att det är den sista tiden i livet. Då blir det stor osäkerhet och rädsla. Många bollas då mellan de olika boendena och sjukhusen.

För att råda bot på de regionala skillnaderna i behandlingen av döende patienter föreslår Staffan Lundström att högskoleutbildningarna lägger till mer kurser om döendeprocessen.

– Kvaliteten och spridningen av det är också ojämn. Det ingår på sjuksköterskeutbildningarna, men det är olika mycket. På läkarlinjen ges det på alla orter, men i väldigt olika utsträckning. Allt från någon dag eller några timmar upp till flera dagar. Och man önskar från den världsvida palliativa organisationen att åtminstone en vecka av en lång sexårig läkarutbildning ska ägnas år det här.