Demokrati- och migrationsmuseum vill ställa ut muntliga berättelser

3:24 min

Det framtida nationella demokrati- och migrationsmuseet i Malmö bör byggas upp runt muntliga berättelser. Under torsdagen anordnades en stor konferens om hur det ska gå till.

Redan 2015 fick Malmö i uppdrag av regeringen att utreda frågan om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Men frågan är ännu inte avgjord.

Nu öppnar projektgruppen ett så kallat arbetsrum, där man ska jobba vidare med frågan. Arbetsrummet kommer så småningom också att vara öppet för allmänheten.

Hittills har man kommit fram till att ett framtida museum inte ska vara ett som samlar på artefakter, utan på muntliga historier. Och idag har man en konferens om hur det ska gå till. En av deltagarna var professor Steven High från Concordia University i Kanada är en av experterna på området.

– Man måste ta ansvar för det förtroende man får när människor delar med sig av sina berättelser, men samtidigt inte glömma att ställa de svåra frågorna, säger professor Steven High.

David Richter
david.richter@sverigesradio.se