Asyl

Morgan Johansson: Svårt att sätta upp mål med minskad asylinvandring

2:01 min

Moderaterna vill minska asylsinvandringen till Sverige, och vill få de andra partierna med sig på ett mål där 5000 till 8000 personer söker skydd i Sverige årligen. Men migrationsminister Morgan Johansson tror att det blir mycket svårt att sätta upp ett sådant mål.

– Syrienkriget går ju mot sitt slut, men det kan ju komma upp andra oroligheter och då måste vi vara beredda att hjälpa till i de delarna, så det är väldigt svårt att sätta upp den typen av målsättningar, säger migrationsminister Morgan Johansson.
 
Nästa vecka träffas representanter för samtliga riksdagspartier i den utredning som ska ta fram en långsiktig migrationspolitik som ska börja gälla 2021. I dag presenterade Moderaterna sina önskemål, bland annat ett mål för asylmottagandet. 
 
– Ja, vi anser att Sverige bör närma sig de nordiska länderna när det gäller antalet asylsökande, och om man räknar om Norge, Danmark och Finlands siffror till svenska förhållanden, så skulle det innebära 5000 till 8000 per år, vilket är 70 procent lägre än det vi hade förra året, som låg på 21 500, säger Maria Malmer Stenergard, som är Moderaternas migrationspolitiska talesperson.
 
Och vad menar ni att man ska göra om långt fler personer söker asyl i Sverige?

Ja, då är det en tydlig indikation på att vi måste vidta åtgärder från politiskt håll som gör att vi får färre sökande till Sverige. Det kan handlar om att ändra regelverket för uppehållstillstånd, det kan handla om att ha ett stramare regelverk för anhöriginvandring.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, som själv kommer att sitta i utredningen tycker att Moderaternas förslag är steg i rätt riktning, men att ambitionsnivån är för låg, medan Kristdemokraternas Ebba Busch Thor vars parti har ett snarlikt mål, välkomnar Moderaternas utspel.

– Vi måste få ner söktrycket mot Sverige, vi tror att vi kan göra det om vi bara harmoniserar lagstiftning och tillämpning av lagstiftning med övriga nordiska läder.

Men Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling tar helt avstånd från Moderaternas volymmål.

– Innebörden av det här är ju att när behovet av skydd för människor är som störst, då ska Sverige vara som mest repressivt och som mest hårdfört, säger han.
 
Den parlamentariska kommitté som har ett år på sig att arbeta fram ny politik ska bland annat ställning till om skyddsbehövande ska få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd, vad som ska gälla för anhöriginvandring, och om man ska återinföra en humanitär skyddsgrund för ömmande fall.