30 gånger värre för klimatet

Starka reaktioner efter förslag om ökade metanutsläpp

1:21 min

Den amerikanska miljömyndighetens förslag om att lätta på reglerna för utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan väcker starka reaktioner från miljöaktivister och demokratiska politiker.

Även flera av de stora oljebolagen, som var tänkta att gynnas av avregleringen är kritiska. 

Att lätta på utsläppsreglerna för en växthusgas som är över 30 gånger värre för klimatet än koldioxid skulle vara fullständigt oansvarigt och fel skriver den demokratiska senatorn Diane Feinstein på twitter.

Också miljöorganisationer kritiserar förslaget som fullständigt på tvärs mot vetenskapen och den ambition som många andra länder i dag har gällande arbetet för att minska klimatförändringarna.

Metan läcker regelbundet i samband med utvinning av olja och naturgas och de nya reglerna skulle minska kraven på företag att kontrollera och åtgärda läckor. Många mindre bolag har känt sig tyngda av reglerna och välkomnar förslaget.

Ambitionen att underlätta för amerikanska företag genom avregleringar har genomsyrat Trumps presidentskap och den amerikanska miljömyndigheten har i allt större utsträckning kommit att måna om inhemska olje- och gasbolag.

Men det är inte alltid som man lyckats leverera vad dessa vill ha och i dag är flera av de större bolagen kritiska till de föreslagna avregleringarna. Ett skäl är att man redan har anpassat sig efter reglerna som infördes av Obama-administrationen.

Det finns också en rädsla för att ökade metanutsläpp skulle kunna äventyra miljöargumentet för naturgas och många företag vill hellre se ett fast regelverk än ändringar utifrån vem som sitter i Vita huset.

Trump-administrationens utspel om en möjlig avreglering kommer samtidigt som ytterligare en kraftfull orkan nu hotar östra Florida.

De återkommande stormarna som tros vara delvis orsakade av varmare världshav är ett av de mest kännbara tecknen på klimatförändringar för vanliga amerikaner och miljöfrågan väntas uppta en hel del av den kommande valdebatten inför nästa års presidentval.