Kropp och själ

Hitta ditt flow och minska stressen

1:58 min

Var femte sjukskrivning beror på stress. Nu menar forskare att om vi hittar ett tillstånd som kallas flow kan vi bli mer harmoniska. Flow skapas genom bland annat dans, musik och kultur.

Har du nånsin upplevt att du är så koncentrerad, så inne i ett ämne att både tid och rum försvinner? Att du är djupt fokuserad men samtidigt så avslappnad att tillståndet inte tar någon mental energi för att upprätthålla?

Det här kallas för flow, och nu visar en studie att mer flow i livet skulle kunna minska på stressen.

– En sak som är spännande i vår nya studie är att personer som upplever mer flow i livet, de rapporterar mindre problem med depressiva symptom. Mindre problem med utbrändhet, berättar Fredrik Ullén, som är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Under det senaste decenniet orsakas var femte sjukskrivning av stress. Om vi kan hitta flow, skulle vi klara av stress bättre visar studien.

Fredrik Ulléns forskning använder sig av både en- och tvåäggstvillingar för att studera sambandet mellan genetik, miljö och hälsa. Det finns ett visst genetiskt bidrag till hur lätt man hittar flow säger Fredrik Ullén, men mer signifikanta bidrag beror på närmiljön:

– Det tyder lite på att kan vi förbättra miljön så att vi upplever mer flow. Kanske kan mer kulturellt engagemang vara en bidragande faktor där? Åstadkommer vi det, ja det kanske resulterar i att det blir mindre problem med depression och utbrändhet, säger han.

Det är känt sedan länge att dans, musik och andra kulturella upplevelser är mycket flowskapande. Man har visat att ett deltagande i dessa aktiviteter också leder till sänkta stressnivåer.

Fredrik Ullén förväntar sig att resultatet av hans pågående långtidsstudie bättre kommer att säkerställa huruvida flowtillståndet har påverkat undersökningsgruppens hälsotillstånd till det bättre.