UTBILDNING

Friskolor gör halv miljard i vinst

1:55 min

De svenska friskolekoncernerna fortsätter gå bra. De två börsnoterade – Academedia och Internationella engelska skolan (IES) – gjorde tillsammans vinster på drygt en halv miljard kronor det senaste året.

– Jo vi är väldigt nöjda med resultatet. Vi börjar närma oss våra finansiella mål, säger Cecilia Marlow som är tillförordnad vd för Internationella Engelska skolan.

Internationella Engelska skolan (IES) redovisar en vinst på 154 miljoner kronor för sitt brutna räkenskapsår. I går rapporterade Academedia ett resultat på 431. Totalt handlar det alltså om drygt en halv miljard i vinst som de två börsnoterade friskolekoncernerna redovisat för i år.

I år får också aktieägarna återigen del av vinsten genom utdelningar från båda bolagen. Internationella Engelska skolan föreslår att en tredjedel av vinsten går till aktieägarna. Drygt en krona per aktie. Academedia förslag till utdelning är 1 kr och 25 öre.

Engelska skolans aktie, som gått knackigt i år, fick en rejäl skjuts uppåt efter beskedet om utdelningen, vid 15-tiden var aktien upp tio procent.

Skälet bakom vinsterna är enligt Engelska skolans vd bland annat att företaget fått högre skolpeng från kommunerna och att lärarlönerna inte ökar lika mycket som förut.

– Väldigt många kommuner har höjt skolpengen, eftersom den ska spegla kommunens kostnader för skolor.

Men hon lyfter också fram att företaget har färre tillfälligt anställda lärare och genom sin storlek kunnat göra fler gemensamma inköp t skolorna.

– Det är det som förklarar att vi kan ha en kostnadskontroll och förhållandevis låga kostnader.

Engelska skolan som expanderat kraftigt de senaste åren har nu 37 skolor och drygt 26 000 elever runt om i landet. Under året har man också köpt flera skolor i Spanien.

De närmaste tre åren öppnar sex nya skolor i Sverige.