Mässa

Här lockas ungdomar till svensk sjöfart

2:25 min

Sveriges största sjöfartsmässa ligger på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Det är en viktig mötesplats för svensk sjöfart och i år utökas mässan ytterligare en dag för att locka fler ungdomar till sjöfarten.

– Det är otroligt viktigt. Utan det här så har vi ingen framtid och då kommer sjöfarten inte att överleva. Om vi inte kan bemanna våra fartyg så har vi ingen trafik och för Sveriges del är sjöfarten avgörande för att vi ska få in och ut våra varor, säger Dick Höglund som är senior finanschef på rederiet Terntank och en av dem som jobbar med Donsödagarna.

Det kluckar i vattnet vid kajkanten i Göteborgs hamn. Dick Höglund berättar om sjöfartens utmaningar.

En undersökning gjord av Transportföretagen visar att svensk sjöfart behöver anställa över 800 personer de kommande fem åren och var sjätte anställd närmar sig pensionsåldern.

Sjöfarten lider av en gammal bild av att vara en bransch i kris menar Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket.

– Svensk sjöfart har vuxit de senaste åren. Det var en nedgång tidigare, färre har sökt sig till skolorna vilket ger färre utexaminerade. Det har också blivit större konkurrens i världen, säger Katarina Norén generaldirektör på Sjöfartsverket.

Över 100 rederier, 300 utställare från 30 olika nationer finns på plats på Donsö under mässdagarna. Och med 2 000 besökare så mer än fördubblas invånarantalet på den lilla ön.

Mässan har växt kraftigt sedan starten för 10 år sedan och ett exempel på ett ökat intresse för sjöfart menar Dick Höglund.

– Det görs mycket affärer. Tidigare har det gjorts affärer med både fartyg, maskiner och redskap säger Dick Höglund.

Och i år inleds mässan med en extra dag. 2 000 ungdomar kommer till Donsö som ett led i arbetet att locka fler att söka sig till sjöfarten.
Katarina Norén på Sjöfartsverket igen.

– Vi måste lyckas att hitta rätt kompetens. Att misslyckas finns inte på kartan sjöfarten så viktig för Sveriges konkurrenskraft och tillgänglighet, mycket mer än vad många vet och tror. 9 av 10 varor till och från Sverige går på vattnet säger Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket.