Den globala uppvärmningen

Dagar med extremhetta i Europa tre gånger fler än för 70 år sedan

2:07 min

Dagar med extrem hetta har blivit fler i Europa och dagar med extrem kyla färre. De slutsatserna dras efter analyser av faktiska mätningar från väderstationer under nästan 70 års tid.

– Resultaten är ganska robusta, skulle jag vilja säga, och de pekar på mycket stora och kraftiga ökningar av framför allt varma temperaturextremer, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Forskarna har analyserat faktiska mätningar av temperatur och luftfuktighet från ett stort antal väderstationer, ungefär 1 000 stycken, spridda över Europa, mellan åren 1950 och 2018.

De kunde då se att de extremt varma dagarna har mer än tredubblats i antal sedan 1950, och dessutom ökat i intensitet - och blivit i genomsnitt 2,3 grader varmare.

De extremt kalla dagarna, hade å sin sida minskat i antal med uppemot hälften och minskat i intensitet med ungefär tre grader.

– Så det har alltså varit en stor förändring både i sommarklimatet, de allra varmaste och hetaste episoderna, men också i vinterklimatet, säger Erik Kjellström.

I studien jämförde man också sina resultat baserat på de faktiska mätningarna, med de datasimuleringar forskare använder för att studera klimatförändringar. Då kunde de se att klimatmodellerna inte alltid är mitt i prick vad gäller just förändringarna i extremtemperatur.

– Det är så att de klimatmodellerna vi använder i dag underskattar uppvärmningen av de varma extremerna sommartid. Samtidigt kan man säga att modellerna överskattar uppvärmningen av de kalla extremt kalla dagarna på vintern, säger Erik Kjellström och fortsätter:

– Som klimatforskare ser jag att det finns ett fortsatt behov av att dels förstå varför det är så, och dels utveckla våra modeller så att de på ett bättre sätt representerar klimatet.

Referens: Lorenz, R, et al. Detection of a Climate Change Signal in Extreme Heat, Heat Stress, and Cold in Europe From Observations, Geophysical Research Letters, 2019. DOI:10.1029/2019GL082062