Skyfall och trasig matta ställde in operationer på Mölndals sjukhus

2:10 min

Flera olyckliga omständigheter ledde till att tio personer i veckan fick sina operationer vid Mölndals sjukhus inställda. Men på måndag ska alla planerade operationer genomföras som det var tänkt.

Ett skyfall i onsdags gjorde att ventilationssystemet svämmade över av kondensvatten.

– Det hade inte varit någon fara att vattnet hamnade på golvet om bara inte skarven i en våtrumsmatta i våningen ovanför ett stort protesförråd varit sönder och vatten läckte ner, säger Fredrik Sundaéus på Västfastigheter, fastighetschef för SU.

– Det enda rum som hade tillräckligt ren luft att flytta alla tusentals artiklar till var en operationssal. Därför fick operationer ställas in, förklarar Peter Dahm verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård vid SU Mölndal.

Kraven på sterilitet är extra höga vid protesoperationer

Nu har man kunnat flytta alla proteser och andra operationsartiklar från operationssalen så att den kan användas igen.