Tendenser

Konjunkturosäkerhet inom rederibranschen

2:27 min

Orderingången har minskat något och ovissheten är stor kring rederinäringens framtid.

– Vi har ju normala upp- och ner svängningar hela tiden men vi har sett lite tendenser till att konjunkturen är på väg neråt. Det är väl inga oroväckande tendenser ännu, säger Johan Källsson vid Thunbolagen i Lidköping.

Det finns en osäkerhet som visat sig i branschen, där orderarna har minskat något det senaste halvåret bland de 20 svenska rederier som Ekot varit i kontakt med och som är medlemmar i organisationen Svensk sjöfart.

Samtidigt är det få som vill uttala sig om branschen just nu, eftersom ovissheten är stor om hur det faktiskt går och vad som ska hända med rederinäringen de närmaste åren. Det är också en av frågorna när branschen träffas på Donsö under några dagar med ett par tusen deltagare från den globala rederinäringen.

Johan Källsson driver tredje generationens rederi med 46 fartyg och drygt 600 anställda, till sjöss och på land, ett rederi som varit med om många hög- och lågkonjunkturer under rederiets 80-åriga historia från Lidköping och från Göteborg.

– Det är gruvindustri, papper och liknande som levererar till Tysklands bilindustri. Börjar det gå ner där så ser man det i tidiga lägen på basindustrin. Vi såg sådana tendenser 2008, säger Johan Källsson vid Thunbolagen i Lidköping.