Girjasmålet

Rätten till jakt och fiske i fjällen på HD:s bord

2:34 min

I dag inleds prövningen av det så kallade Girjasmålet i Högsta domstolen, HD.

Girjas sameby har stämt staten och kräver att få ensamrätt att bestämma över jakten och fisket, exempelvis att sälja jakt- och fiskekort, inom sitt område i fjällen, det vill säga ovan odlingsgränsen.

Målet beskrivs som historiskt när det gäller samiska rättigheter och Åsa Larsson Blind, som är ordförande i Svenska samernas riksförbund, SSR, räknar med att HD:s kommande dom får stor betydelse.

– Om HD går på vår linje så förväntar vi oss att det också kommer att få följdverkningar i upplåtelsesystemet för jakt och fisket ovan odlingsgränsen i andra liknande områden, inom andra samebyar, säger hon.

Bakgrunden till Girjas stämning av staten 2009 är bland annat den så kallade fjälljaktsreformen som beslutades av riksdagen 1992. Den innebar att småviltjakten i fjällen, trots starka protester från samerna, öppnades för i princip alla jägare, med ökade störningar för renskötseln som följd.

Målet har prövats två gånger. I tingsrätten vann Girjas och tilldömdes ensamrätt till småviltjakten och fisket inom sitt fjällområde, samtidigt som staten fråntogs möjigheten att sälja jakt- och fiskekort där, och även hovrätten kom fram till att Girjas har som det heter "bättre rätt" till jakten och fisket.

Men hovrätten uteslöt inte att länsstyrelserna kan fortsätta upplåta jakt och fiske inom Girjas fjällområde, ett domslut som både samebyn och staten, genom Justitiekanslern, ansåg var oklart och som båda parter därför överklagade till HD.

Förhandlingarna som inleds i HD i dag kommer att följas med stort intresse av många småviltjägare, som är rädda för att inte kunna fortsätta jaga ripa i fjällen om Girjas vinner. En av de är Rolf Kenttä, ordförande i Kiruna jakt- och fiskeförening.

– Man får hoppas att de inte går Girjas till mötes, för det vore nog inte bra, säger han.

Girjas anser att man har rätten till jakt och fiske med stöd av bland annat urminnes hävd, medan statens kontrar med att begreppet urminnes hävd inte kan gälla ett så stort område som nu är aktuellt, ungefär lika stort som Gotland. Samtidigt anser staten att man som markägare har rätt att upplåta jakten på samebyns fjällområde.

Det är inte säkert att rättsprocessen om fisket och jakten tar slut i och med HD:s behandling av målet, för om Girjas förlorar finns möjlighet att försöka få det prövat i en internatioll domstol.

– Det är ju Europadomstolen isåfall, men jag tror inte att vi förlorar. Jag är optimist, säger Matti Berg, ordförande för Girjas sameby.