Akademiska sjukhuset

Sjukhuset skickade journaler okrypterat utomlands

1:34 min

Akademiska sjukhuset i Uppsala har skickat sekretessbelagda patientjournaler till Sverige andra länder okrypterat, trots att det strider mot lagen.

Region Uppsala har nu anmält detta till Datainspektionen, som inlett en granskning.

– Genom GDPR har vi möjlighet att meddela en reprimand eller en varning, men vi kan i det här läget inte säga vad det blir, säger Alli Abdulla, jurist på Datainspektionen.

Dagens Nyheter rapporterar att det kan röra sig om upp till 10 000 utländska medborgare som fått sina sekretessbelagda uppgifter skickade över nätet utan skydd. Varje år tar Akademiska sjukhuset emot patienter från drygt 45 länder, skriver TT.

Datainspektionen kommer nu att undersöka vilket stöd man haft för att skicka patientuppgifter okrypterat. Myndigheten kräver även svar från Region Uppsala om huruvida de gör systematiska och återkommande kontroller kring obehörigas möjlighet att komma åt personuppgifter.