Transportstyrelsen utreder elsparkcyklar

1:59 min

Transportstyrelsen kommer under hösten att utreda om reglerna för elsparkcyklar kan förbättras eller förtydligas, säger myndighetens generaldirektören Jonas Bjelfvenstam i en intervju med Ekot.

– Detta kommer att handla om frågan om det är möjligt att förenkla regelverket ytterligare. Vi har redan ett regelverk som gäller för elsparkcyklar, men det är möjligt att man kan förenkla och förbättra dem i förhållande till hur det ser ut i dag, säger Jonas Bjelfvenstam.

Varför är det här viktigt att göra?

– Jag tror att det skulle kunna underlätta för medborgare, kommuner och andra att förstå vad som gäller för användningen av elsparkcyklar, säger han.

Elsparkcyklar har snabbt blivit en allt vanligare syn i fler städer runt om i Sverige och olyckorna där de är inblandade har också ökat kraftigt.

Hittills i år har över 240 olyckor med elsparkcyklar rapporterats in. Fordonen har också fått en hel del kritik.

Transportstyrelsen Jonas Bjelfvenstam säger att trafiksäkerheten inte får äventyras av elsparkcyklarna.

– Den kan ju aldrig äventyra trafiksäkerheten och då ser vi med lite oro på utvecklingen av elsparkcyklar som fenomen just nu.

Kan de förbjudas helt?

– Nej, jag ser inte ett förbud som en bra lösning.

Generaldirektören Jonas Bjelfvenstam säger att det finns flera saker som behöver göras för att förbättra säkerheten kring elsparkcyklar.

Till exempel att kommunerna utnyttjar möjligheten att bestämma var elsparkcyklarna får köra och i vilken hastighet.

Men det handlar också om ett enskilt ansvar, menar han.

– De som använder elsparkcyklar behöver tänka på hur de använder dem – att bete sig i trafiken. Kommunerna behöver utnyttja de lagliga verktyg man har redan idag, säger han.