ÄMNESLÄRARE

Stora avhopp från lärarutbildningar

1:49 min

Mindre än hälften av de ämneslärarstudenter som påbörjat utbildningen går kvar termin sex, visar statistik från Universitetskanslersämbetet.

Nu måste antagningskraven för ämneslärarutbildningen höjas, menar Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

– Vi ser att de som har låga ingångsbetyg i utbildningen är de som har de allra flesta avhoppen. Så att ha högre intagningskrav skulle förmodligen minska avhoppen. Sedan måste utbildningen måste bli mer attraktiv med mer lärarledd undervisning och förstärkt praktik ute på skolan, säger hon till Ekot.

En lärarstudent får i snitt åtta timmar lärarledd undervisning i veckan enligt Lärarnas riksförbund, och antalet timmar måste höjas, menar Åsa Fahlén.

– Hade man ökat antalet lärarledda lektioner tror jag det skulle påverkar siffrorna med avhoppen.

Bara 47 procent av ämneslärarstudenterna är kvar på utbildningen i slutet av tredje läsåret. På grundlärarprogrammet är det drygt 61 procent som är kvar vid termin sex.

Flest avhopp i landet från ämneslärarutbildningen har Mälardalens högskola, där bara 29 procent var kvar i slutet av tredje året. De har satt in flera åtgärder för att få studenterna att stanna, säger Pia Lindberg som är ansvarig för lärarutbildningen.

– Vi informerar mycket om vad som krävs för att klara utbildningen och försöker hitta studenterna att hitta en studieteknik som fungerar. Vi följer också upp studenter på individnivå för att försöka se om det är någon som har problem.