Planerad utbyggnad

Protester mot fossilgas i Göteborg

2:20 min

Planerna på att Göteborgs hamns anläggning för flytande naturgas ska kopplas på det svenska stamgasnätet möter protester.

Det skulle låsa fast Sverige i fossila bränslen, menar kritikerna.

– Vi kommer vara många och vi kommer sända en tydlig signal till regeringen och fossilindustrin att vi inte accepterar en fossilgasterminal i Göteborgs Hamn. Vi accepterar inte en utbyggnad av infrastruktur av fossila bränslen där vi bygger in oss i ett beroende av fossila bränslen säger Jennie Nyberg företrädare protestorganisationen Folk mot fossilgas, som planerar en tre dagar lång protestaktion i Göteborg.

Flytande naturgas – LNG – är ett fossilt bränsle men framförs av förespråkarna som ett bra alternativ för sjöfarten, med till exempel betydligt mindre partikelutsläpp än olja och diesel.

Saila Hortanainen är ansvarig för kommunikation och hållbarhet på Swedegas som driver LNG terminalen i Göteborg.

– Vi har investerat i en anläggning i Göteborgs Hamn för att möjliggöra sjöfartens omställning från olja till andra alternativ och vi ser redan i dag att det finns en stor efterfrågan på en ökad inblandning av biogas i de här tankningarna. Så vi tycker att utvecklingen i hamnen är väldigt positiv och vi önskar att den här aktionsgruppen också kunde se de delarna, säger Saila Hortanainen på Swedegas.

Det handlar i en förlängning om vilken väg Sverige ska gå för att nå målet om att vara helt fossilfritt 2045. Ska man gå direkt på en omställning utan fossila drivmedel eller låta naturgasen finnas kvar och utnyttja den teknik som finns för att minska klimatpåverkan så långt det går?

Frågan är ett debattämne även i riksdagen och i höst ska regeringen ta beslut om Swedegas får koppla på LNG terminalen i Göteborg på det svenska stamgasnätet.

Ett argumentet för det är att samma teknik går att använda även för biogas, menar Swedegas.

– Trenden är tydlig och stark. Det finns en efterfrågan på allt mer grön inblandning i sjöfartens bränslen, säger Saila Hortanainen är ansvarig för kommunikation och hållbarhet på Swedegas.

Flera svenska rederier har intresse av att använda drivmedel med mindre klimatpåverkan, som flytande naturgas och även biogas, men när det gäller framtiden för biogas så finns en hake. Den är dyr och det finns inte tillräckligt.

– Visserligen kan man säga att det går att gå från naturgas till biogas som är exakt samma produkt, men att få fram biogas i de mängderna som behövs är det ingen som riktigt kan visa, säger Henrik Thunman professor vid Energiteknik på Chalmers.

Och vad alternativen är finns inga enkla svar på.

– Det är extremt viktigt att alla fossila bränslen stannar i marken. Hur vägen ska gå därifrån och hur samhället ska utvecklas det kan inte vi sia om, säger Jennie Nyberg på Folk mot fossilgas.