Biskop tar strid mot böneförbud på arbetstid

2:01 min

Förbudet mot bönestunder på arbetstid är varken diskriminerande eller ett brott mod religionsfriheten. Bland annat eftersom Bromölla kommuns anställda fortfarande får be på obetalda raster. Det anser kommunstyrelsens ordförande Eric Berntsson (SD) som idag har svarat Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Arbetet kommer i första hand när du är anställd i Bromölla kommun. Religion och sådant får du sköta på rasten eller på din fritid, säger han.

Förbudet mot bönestunder på arbetstid fick i somras DO att inleda en tillsyn.

Sedan dess har kommunens personalchef tolkat förbudet så att det bara gäller när verksamheten kan komma att påverkas negativt.

Men oppositionsledaren Jenny Önnevik (S) tycker inte att det behövs något förbud alls.

– Det har inte varit något stort problem. Vi litar på att de som arbetar ute i verksamheterna kan hantera den här typen av frågor, säger hon.

Även Johan Tyrberg som är biskop i Lunds stift är kritisk mot förbudet. Något han framfört till kommunstyrelsens ordförande i flera brev.

– För mig framstår det som diskriminering eftersom man har pekat ut människor som ber som ett problem. Istället borde man formulera ett förtydligande kring arbetsmoralen, säger han.

Men Eric Berntsson (SD) tycker inte att Bromölla kommuns förbud mot bönestunder på arbetstid sticker ut.

– Det finns landsting där det är tydligt att du inte får gå ifrån ditt arbete för att utöva din religion. Jag ser inget konstigt i att vi förtydligar våra riktlinjer, säger han.