Framtidens vård

M-förslag: Primärvårdsteam kan avlasta akutvården

2:01 min

Ett primärvårdsteam i samarbete mellan Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Det vill Moderaten Filip Rundström se i framtiden.

Gränserna mellan kommun och region kommer att behöva minska framöver i takt med en allt mer åldrande befolkning med en mer komplex sjukdomsbild. 

Det anser moderaten Filip Rundström, 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna och vill därför att kommunen satsar på ett primärvårdsteam i samarbete mellan kommunen och Region Sörmland.

– Det ska fungera som ytterligare en instans, att möta patienten i hemmet, som ett alternativ till ambulans, där akutinlägg inte bedöms vara aktuell. Syftet är att minska belastningen på akuten och patienten.