Ny studie

Mer fysisk aktivitet skyddar efter hjärtinfarkten

1:56 min

Att vara fysiskt inaktiv efter sin hjärtinfarkt kan leda till nya hjärtproblem, visar ny svensk studie från den europeiska hjärtkongressen i Paris.

För den som haft en första hjärtinfarkt är det viktigaste att inte röka och att röra på sig regelbundet för att inte insjukna igen, det visar en ny svensk studie som presenterats vid den europeiska hjärtkongressen i Paris.

Tidigare har man lagt större vikt vid att hålla bland annat blodtryck och blodfetter på lagom nivå. Men att träna måttligt visar sig nu vara en av de viktigaste skyddsfaktorerna.

– Då kan det handla om en raskare promenad fem dagar i veckan, det kan handla om en cykeltur eller att man går och simmar. Målet är att man ska hålla på i minst 30 minuter man ska få upp pulsen, säger Emil Hagström som är hjärtspecialist vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Varje år får omkring 25 000 människor hjärtinfarkt i Sverige. För att förebygga nya hjärtproblem och för tidig död behandlas de med bland annat blodtryckssänkande mediciner och läkarna försöker också sänka blodsocker, blodfetter och förespråkar rökstopp och viktnedgång.

Genom kvalitetsregistret Swedeheart har forskarna  följt upp hur det har gått för 65 000 personer med hjärtinfarkt under ett tiotal år. Syftet var att se vilka riskfaktorer som var farligast. Och resultatet blev oväntat för forskarna.

– Att fysisk inaktivitet kom ut som den allvarligast riskfaktorn bland alla de klassiska riskfaktorerna som vi mäter, det var vi lite förvånade över, säger Emil Hagström.

Det här innebär inte att man kan minska på sina förebyggande läkemedel, poängterar han. I stället handlar det om att få en friskare livsstil. Men trots att det finns hjärtrehabilitering med fysiska träningsprogram så når de inte alla.

– Vi har för lite resurser för hjärtrehabilitering framför allt när det gäller träningsprogram efter hjärtinfarkt. När vi tittar på våra hjärtinfarktspatienter så ser vi att det kanske är 30 procent som fullföljer hjärtrehabiliteringsprogram för fysisk aktivitet i sjukvården, framhåller Emil Haagström.

Vilket råd vill du ge till någon som fått en hjärtinfarkt och vill undvika nästa?

– Man ska fortsätta följa de råd man fått i vården efter sin hjärtinfarkt. Man ska ta sina blodfettsänkande och blodtryckssänkande. Men man ska tänka på sina levnadsvanor. Man man ska bedriva lite mer fysisk aktivitet än man gör i dag kanske. Och röker man så ska man minska på antalet cigaretter och försöka sluta.