Unik intervju

Huthirebellerna i Jemen besvikna på FN

2:10 min

Huthirebellernas förhandlingschef säger till Ekots Mellanösternkorrespondent att han hade velat se större ansträngningar från FN för att få på plats den så kallade Stockholmsöverenskommelsen.

– Vilka är det som påstår att det inte redan skett framsteg? Det är inte framsteg i den nivå vi önskar. Problemet är att de andra inte är villiga att göra framsteg för om de vore det skulle de göra politiska åtaganden. De har ju ombetts att ta små, små politiska steg för att lätta upp konflikten, men inte ens det gör dem. De vägrar.

Argumentationen är typiskt i den här och många konflikter, "varför ska vi bjuda till när ingen annan gör det". Man ska ha i åtanke att det är en kultur där kompromisser inte sällan ses som en svaghet och där alla måste kunna presentera sig som starka och vinnare.

Mohammed Abdul Salam är också besviken på FN:s roll. Han anser att medlaren måste arbeta hårdare för att prata mer med de olika parterna med målsättningen att få till en politisk dialog.

– För att kunna implementera Stockholmsöverenskommelsen måste FN arbeta hårdare och prata mer med de olika parterna. Som det är nu känns det som att vissa exkluderas och det enda som de fokuserar på är Hodeida-överenskommelsen.

Han berömmer Sverige för sina ihärdiga försök att hålla liv i fredsprocessen men säger sig samtidigt vara besviken på stora delar av omvärlden. Han menar att det finns ett bristande intresse för Jemen.

– Ja, jag tror inte att det finns det önskade intresset och i den allmänna opinionen varken från folk i allmänhet eller från enskilda stater. Som exempel kan jag nämna massakern i Dhamar häromdagen, mängder med människor dödades i saudiska flyganfall men omvärldens reaktioner uteblev helt.

Det han talar om är en flygattack i helgen då över 100 människor dödades. Enligt Saudiarabien attackerades ett drönar- och vapenlager men anläggningen nyttjades också som fängelse av huthierna och de flesta döda var fångar. Attacken har fördömts, senast i går av en rad hjälporganisationer.

Huthirebellerna har kontrollerat huvudstaden Sanaa och delar av övriga Jemen sedan 2015. De beskrivs av sina fiender som blodtörstiga vildar och ses av många i södra Jemen som ett obildat bergsfolk.

De har länge krävt större inflytande i Jemen där de både under den förre, nu döde, presidenten Ali Abdullah Saleh och regeringen som efterträdde honom, behandlats marginaliserande. De har inte fått gehör för önskemål och krav och fördrev därmed regeringen med våld. Därefter har situationen i Jemen bara eskalerat.

Huthirebellerna har kritiserats på en rad punkter under kriget. För godtyckliga gripanden, omfattande tortyr, utomrättsliga avrättningar, för att stjäla hjälpsändningar, för att placera ut personminor och för att använda barnsoldater på slagfälten. Men det här är frågor som inte kommenteras, när frågan kommer på tal blir det plötsligt bråttom.

Huthierna, eller Ansar Allah som de också heter har en stark religiös prägel, de är shiamuslimer i ett land där majoriteten är sunnimuslimer men det är knappast det religiösa som är huvudorsaken till konflikten. De har starka band med Saudiarabiens ärkefiende Iran, något som nu också öppet erkänns av både Iran och huthierna, men de tros inte stå och falla med Iran- de tycks också ha gott om andra finansiella sponsorer.

Men enligt huthiernas förhandlingschef är det Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som är grunden till problemen, de påverkar andra länder att spela deras spel hävdar han.

– Ja, andra länders relation med Förenade Arabemiraten och Saudiarabien är materialistisk och baserad på pengar. Det här ett katastrofalt krig som har gått i stå och det kommer inte att sluta om omvärlden fortsätter att smickra och berömma Saudiarabien, då kommer blodbadet bara att fortsätta.