Ökat behov av etiska hackare

8:40 min
  • Etiska hackare utsätter befintliga it-säkerhetssystem för attacker så att man kan se svagheterna i systemen.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ser ett ökat behov av etiska hackare.
  • Just nu utbildas 200 studenter på KTH i etiskt hackande.