Vill hindra utfiskning

Yrkesfiskare begränsar löjfisket

1:29 min

Löjfiskarna har beslutat sig för att börja fiska en vecka senare än vanligt.

Snart är det dags för årets fiske av siklöja - men ännu har inte Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som reglerar fisketillstånden, bestämt vad som ska gälla för årets fiske.

Ingvar Lerdin, fiskare från Seskarö och ordförande för Norrbottens kustfiskares producentorganisation, om varför man bestämt sig för att starta fisket senare.