Svenskt bistånd

Moderaterna vill sänka nivån på biståndet

1:32 min

Moderaterna vill överge enprocentsmålet för biståndet för att kunna spara cirka 16 miljarder årligen när reformen har genomförts.

Riksdagen enades redan 1968 om enprocentsmålet.

I ett förslag till höstens partistämma föreslår partistyrelsen att biståndet minskas till strax över 0,7 procent av BNI, bruttonationalinkomsten.

Moderaterna vill alltså minska biståndet med cirka 16 miljarder kronor per. Att nå den nivån ska ske stegvis mellan 2021 till 2024.

Det humanitära biståndet vill partiledningen snarast öka, medan övriga biståndsinsatser successivt ska dras ner.

Om partistämman ställer sej bakom förslaget blir det Moderaterna och Sverigedemokraterna som enda partier i riksdagen som inte står bakom en-enprocentsmålet.