Södertälje positivt exempel i kampen mot gängvåldet

1:50 min

Politiska diskussioner hålls om gängkriminalitet - och där Södertälje lyfts fram som ett positivt exempel där man lyckats stävja den grova brottsligheten.

Under torsdagen hålls de första partisamtalen om gängkriminaliteten mellan samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna.

Bland boende i Södertälje verkar det råda enighet om att utvecklingen vad gäller gängkriminaliteten gått åt rätt håll. Våldet i den kriminella miljön var tidigare märkbart utbredd, många minns till exempel skottlossningen mot polishuset 2005 och mordet på två bröder på en klubb för snart 10 år sedan.

Men tack vare en stor specialinsats som polisen sjösatte för snart 10 år sedan, Tore II, lyckades man i Södertälje komma åt den grova organiserade brottsligheten.

Insatsen innebar till exempel att myndigheter, bland annat Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan arbetade gemensamt mot organiserad brottslighet.

Boel Godner (S) är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och tycker att det är bra att riksdagspartier nu samlas för att diskutera frågan om gängkriminaliteten, men hon saknar samtidigt ett helhetsperspektiv.

Här har Sveriges kommuner en viktig roll att spela, menar Boel Godner.

– Genom att stävja fusk med försörjningsstöd, svarta hyreskontrakt, inte säljer mark till vem som helst, att det är höga krav, eller köpa fastighet av kommunen.