Antiterrorregister

EU upprättar gemensam databas för att komma åt terrorism

1:39 min

För att stärka det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i kampen mot terrorism har det nu bildats ett antiterrorismregister vid EU:s juridiska samarbetsorgan Eurojust.

– Jag tror att tiden är mogen för det, säger Hans Brun, analytiker och terrorforskare.

Antiterrorregistret som trädde i kraft den 1 september kommer att göra det möjligt att se samband mellan utredningar och åtal mot terrormisstänkta. Den centraliserade informationen kommer att hjälpa åklagare att identifiera misstänkta och samordna gränsöverskridande brottsutredningar, säger Hans Brun, analytiker och terrorforskare.

– Faktumet att det finns svenska medborgare eller personer i Sverige som begår brott utomlands kan med ett register göra det enklare i processen mellan länder. Detsamma gäller även tvärtom med utländska medborgare i Sverige, säger Hans Brun, analytiker och terrorforskare.

Och det var just efter terrorattackerna i Frankrike i Paris och Saint-Denis i november 2015 som omedelbara samband mellan misstänkta i olika länder upptäcktes.

Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Italien, Luxemburg och Nederländerna tog därefter initiativet att inrätta ett nytt register vid Eurojust för att samla in rättslig information om terrorverksamhet och nätverk och identifiera behovet av vidare samordning. Men att registret upprättas först nu menar terrorforskare Hans Brun har en poäng.

– Det med centrala register är känsligt med tanke på Europas förflutna. Men det finns en poäng ha låtit det här mognat fram och tagit tid, det har fått mer legitimitet hos både tjänstemän och allmänhet.