P1-MORGON FREDAG 6 SEPTEMBER

"Du ska nog förbereda dig på att du kommer att utveckla Alzheimer"

8:36 min
  • Varje år får mellan 20 och 25 tusen svenskar diagnosen Alzheimers eller någon annan demenssjukdom.
  • Många berättelser om demenssjukdomar kommer från anhöriga men få från de drabbade själva. 
  • Hör Henrik Frenkel som när han fick veta att han har ett förstadium Alzheimer, bestämde sig för att börja logga sjukdomsförloppet i bloggen "In i Alzheimerland".