Pågående besök i Peking

Merkels krav till Kina: Våld måste undvikas

2:11 min

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har under sitt pågående besök i Peking sagt till Kinas premiärminister Li Keqiang att Hongkong-bornas fri- och rättigheter måste garanteras och att allt måste göras för att undvika våld.

Merkel är i Kina för tolfte gången sedan hon tillträdde som förbundskansler och utöver situationen i Hongkong väntas det pågående handelskriget stå högt upp på dagordningen.

Inför resan kom det högljudda krav på att Angela Merkel skulle uttrycka solidaritet med de protesterande i Hongkong, hon är den första ledaren från väst som besöker Kina sedan demonstrationerna inleddes. I ett brev i Tysklands största tidning Bildzeitung vädjade ledaren Joshua Wong om hjälp och skrev att hon som växt upp i Östtyskland, borde veta hur det är att leva i förtryck.

Kina är numera Tysklands största handelspartner, med sig på resan har förbundskanslern en rekordtung företagsdelegation som med oro ser på osäkerheten i världshandeln. Tyskland och USA må vara överens om att Kina snedvrider konkurrensen till sin fördel men man ser olika på hur det ska lösas, där USA inför handelshinder försöker Angela Merkel med förhandlingar och avtal. Industritopparna hoppas att förbundskanslern ska pressa Kina till rättvisare villkor, Kina kommer å sin sida klaga över att företag som Huawei utesluts från strategiskt viktiga upphandlingar.

Angela Merkel är medveten om att Kina är framtiden, att landets inflytande och makt bara växer. Under sina första besök i landet, för tio år sedan, yttrade hon fortfarande förhoppningar om att landet skulle öppna sig också politiskt, nu handlar mycket om hur Tyskland och EU ska hantera de hot och möjligheter som Kina utgör, hur man ska uppmuntra ömsesidiga investeringar utan att riskera strategiska intressen.

Under det tyska EU-ordförandeskapet nästa år planeras det första toppmötet mellan ALLA EU:s länder och Kina. Tanken är att försöka mejsla fram ett gemensamt förhållningssätt och inte låta jätten i öst spela ut EU-länderna mot varandra.