Kalmar län

Riksdagsman: Ekoparker är outnyttjade turistmagneter

1:38 min

De två ekoparker som finns i Kalmar län, Böda och Hornsö, skulle kunna ge mycket större intäkter till länet om naturturismföretag får en chans.

– Se till att vi får spännande vildmarksmiljöer som verkligen lockar turister, säger riksdagsmannen Tomas Kronståhl (S) från Västervik.

Det är statliga Sveaskog som skapat de ekoparker som finns i Sverige. Det är områden med stort naturvärde, men till skillnad mot till exempel naturreservat bedrivs visst skogsbruk.

I en debattartikel i Svenska dagbladet menar Kronståhl och Per Jiborn som arbetat med naturturism att turism kan ge lika stora eller större intäkter än skogsbruket gör, och skapa arbetstillfällen och intäkter i områdena de ligger.