Domstolar

Tingsrätter larmar om hög arbetsbelastning

0:33 min

Antal ökade fall till Sveriges tingsrätter orsakar långa väntetider och rättegångar skjuts upp.

Tingsrätter över hela landet larmar om en hög arbetsbelastning, som gör att rättegångar skjuts upp – med långa väntetider som följd för både brottsoffer och anklagade.

Förra året kom det in fler fall till Sveriges tingsrätter än någon gång tidigare sedan sekelskiftet. Ett skäl är att både tvistemål och brottmål har ökat sedan 2017.

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren säger till TT att om utvecklingen fortsätter kommer domstolarna inte att klara de verksamhetsmål som regeringen har satt upp eller kunnat handlägga alla mål inom rimlig tid.

Målet är att 75 procent av tvistemålen ska avgöras inom sju månader och 75 procent av brottmålen på fem månader. Tidsramarna har hållits, och till och med sänkts, senaste åren. Däremot har antalet fall som inte hunnits med, så kallade balanserade mål, ökat sedan 2017. Mindre fall skjuts upp för att ge plats åt prioriterade mål som ungdomsbrott eller där någon sitter häktad.