Sportfiskare kritiska till att små signalkräftor slängs tillbaka levande

1:55 min

Mer måste göras för att motverka signalkräftans starka tillväxt i Vättern. Annars hotas en del fiskarter i sjön, hävdar sportfiskare.

Sportfiskare i Vättern menar att EUs direktiv inte följs när det gäller att begränsa populationerna av invasiva arter, som signalkräftan. De är särskilt kritiska till regeln som säger att infångade signalkräftor som är under 10 centimeter måste släppas tillbaka levande.

- Det borde tas upp bra mycket mer av småkräftorna. Man borde avliva dem och slänga tillbaka dem så att de blir mat till de andra, säger Ingvar Thorsholen, ordförande för Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund.

Medlemmarna i de 14 sportfiskeklubbar han företräder befarar att fiskar som harr, röding och öring, kommer att minska kraftigt eller försvinna i takt med att signalkräftorna breder ut sig i Vättern och äter upp fiskarnas rom.

Just nu är den svenska havs- och vattenmyndighetens nya föreskrifter för hanteringen av signalkräftorna ute på remiss. I dem utökas regeln om att småkräftor ska släppas tillbaka levande, till att inte bara gälla Vättern, utan hela landet.

Myndigheten vill motverka att småkräftor tas med till nya vatten och på så sätt sprids. Därför ska de slängas tillbaka direkt, enligt Sofia Brockmark på Havs och vattenmyndigheten.