Amnestyrapport

"Saab tar inget eget ansvar för mänskliga rättigheter"

2:33 min

I en ny rapport skriver Amnesty att Saab och 21 andra företag inom vapenindustrin inte gör tillräckligt för att se till att deras produkter inte används i potentiella människorättskränkningar.

– Vi tycker att Saab måste göra egna grundligare riskanalyser för att försöka förhindra att deras produkter används till att kränka mänskliga rättigheter, säger Maja Åberg, sakkunnig i vapenfrågor på Amnesty.

Enligt de riktlinjer som FN:s råd för Mänskliga rättigheter satt upp har alla företag, oavsett bransch, eget ansvar att se till att deras produkter eller tjänster inte kränker mänskliga rättigheter.

Men 22 företag inom vapenindustrin, däribland Saab som det enda svenska, gör inga egna riskanalyser av sina kunder vad gäller just potentiella brott mot Mänskliga rättigheter, skriver Amnesty i en ny rapport. I stället lägger de över det ansvaret på staten, menar människorättsorganisationen.

– Eftersom deras produkter i sig själva kan döda och då är väldigt märkligt att de inte själva skulle göra det egna arbetet för att försöka se till att deras produkter inte kränker mänskliga rättigheter, säger Maja Åberg.

Saab å sin sida menar att de inte har kapaciteten att göra sådana analyser:

– Vi gör en lång rad analyser, både affärsmässiga och riskanalyser men bedömningarna kring mänskliga rättigheter som är ett kriterium  för tillståndsgivningen har staterna mycket större förmåga att göra, säger Sebastian Carlsson kommunikationsdirektör på Saab.

– Vi som företag kommer aldrig ha den indatan som en statsmakt har och jag tror att det är naivt från de påverkansorganisationer som finns att hävda att företag ska bygga upp det där. Det är inte realistiskt, fortsätter han.

I rapporten kritiseras Saab och flera av de andra företagen bland annat för sin export till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Två länder som är inblandade i kriget i Jemen och som av FN anklagats för krigsbrott. Tidigare i år har det också kommit flera avslöjanden och rapporter som visar att Saabs radarsystem har använts i kriget i Jemen.

– De spekulationer som finns kring vilka produkter som används och vilka vapen som används har jag ingen syn på.  Jag har inte någon kunskap om det utan jag kan bara konstatera att det är en konflikt som jag hoppas på ska ta slut.

Har inte Saab ansvar att se till att de produkterna ni levererar inte används i sådana här sammanhang?

– Det är ju en yttre konsekvens av försvarsmateriel,  att de används vid konflikter, det ska man vara medveten om.