Ändrad IT-struktur

Rapport: Digitalisering utmanar bankerna

2:08 min

Digitaliseringen har hittills sänkt kostnaderna för de svenska bankerna. Men i en ny rapport målas den digitala utvecklingen mer upp som en utmaning för bankerna.

– Konkurrenstrycket ökar framöver. De som inte hänger med i utvecklingen, dem kommer det inte gå bra för, säger Hans Lindberg, vd på Svenska bankföreningen.

Hittills har digitaliseringen varit till godo för bankerna, som fått lägre kostnader. bland annat genom att till exempel vart fjärde bankkontor försvunnit på fyra år när kunderna använder appar och internetbanker.

Men nu ändras strukturen för bankbranschen, enligt rapporten som publiceras i dag och som beställts av Svenska bankföreningen.
Bakgrunden är begreppet "open banking" och ett EU-direktiv kallat PSD2, som fullt ut börjar gäller om några dagar, den 14 september.

Bankerna blir tvungna att dela med sig av kundernas data och information om till exempel bankkonton till andra konkurrerande företag, om kunderna godkänt det. Det här ritar om spelplanen och har öppnat möjligheter för nya typer av företag. Som till exempel kan erbjuda flera bankers tjänster på ett samma ställe.

– Det här tror jag kommer på bredare front framöver, säger Hans Lindberg.

Ett annat exempel som finns i andra delar av Europa erbjuder möjlighet för kunder i storbanker att starta sparkonton med högre ränta i en nischbank i ett annat land, utan att man är kund i den andra banken.

– Det här tror jag kommer öka rörligheten bland kunderna. Men vi i Sverige har redan en hög rörlighet.

För kunderna blir det mer att välja på och för bankerna blir det svårare att låsa in kunderna.

Men de svenska bankerna är ändå väl rustade för utvecklingen, enligt bankföreningen.

– Svenska banker ligger väl positionerade jämfört med utländska banker, säger Hans Lindberg.