Bör domstolar hellre fria än fälla?

9:17 min
  • Domstolar friar hellre än fäller och därför döms allt färre kriminella, skrev åklagare Thomas Ahlstrand i en debattartikel.
  • Frågan är aktuell när det rapporteras om nya gängskjutningar och rättsväsendet får allt mer att göra kopplat till fallen. 
  • Debatt mellan Thomas Ahlstrand, åklagare mot internationell och organiserad brottslighet i Göteborg och Anders Eka, ordförande högsta domstolen