Ny rapport

Unga använder mobilen istället för datorn

1:56 min

Mobiltelefonen spelar en allt större roll för unga, den ersätter numera både dator och surfplatta, det framgår i den rapport som Statens medieråd presenterat i dag.

Den här typen av undersökning av ungas medievanor har gjorts sedan 2010. Totalt 13 000 unga och deras föräldrar har fått svara på frågor om medievanor, 33 procent svarade. Och det är tydligt att det nu alltså är mobilen som används allra mest. Bland nioåringar till exempel använder 81 procent mobilen dagligen.

– Det verkar som att mobilen nu blivit så kompetent, så den tar över en del användningsområden som tidigare bara fanns i datorer och plattor, säger Ulf Dahlqvist, forskningsansvarig vid Statens medieråd.

Är detta något som överraskar er?

– Ja, det var inget som vi hade tänkt på i förväg. Jag har jobbat med det här så länge så det är inte så mycket som överraskar mig, men det här var jag inte beredd på.

Många har en mobil i tidig ålder, bland de under 1 år har 3 procent en egen smarttelefon och sen går det kraftigt uppåt vid 9-12 år där 84 procent har en. Bland 18-åringarna har 96 procent en egen telefon.

Men i takt med att användandet ökar, ökar också känslan att annat inte hinns med, var femte ungdom menar att de inte hinner med vad de ska, eller tänkt göra, det kan till exempel handla om läxläsning, idrott eller lägga sig i tid och många uppger att de leder till att de blir osams med sina föräldrar.

– Vi ser ju hur tidsanvändning av medieanvändning ökar, och har gjort ett tag. Och det här går ju hand i hand med en ökad användning. När man ser att vi använder mobilen mer så blir det också en större andel som tycker att de använder den för mycket, säger Ulf Dahlqvist.