Nya siffror

Läsandet bland unga har aldrig varit så lågt

1:50 min

Bara 11 procent av svenska 17-18- åringar läser enligt ny rapport från Statens medieråd.

– Vi har ju ställt frågor om i vilket utsträckning man läser böcker och tidningar sedan de här undersökningarna påbörjades 2005 och ja det har faktiskt sjunkit hela tiden sedan dess, säger Ulf Dahlquist som har lett arbetet med undersökningarna.

Statens medieråd frågar varje år unga om deras medievanor. Årets rapport visar bland annat att 95 procent av alla fyraåringar i Sverige har använt internet och att färre använder surfplattor och datorer men fler använder mobiltelefoner.

När det kommer till läsning bland unga pekar siffrorna stadigt nedåt. Och läsandet sjunker med åren, bland nioåringarna läser 27 procent tidningar eller böcker varje dag, siffran sjunker sedan stadigt år från år och bland 18-åringarna läser alltså bara 11 procent.

Det är inte helt säkert om de svarande har räknat in lyssnande på ljudböcker i frågan, men ordet "läsa" som används, brukar ju oftast tolkas som "läsa bokstäver". Det finns också en fråga om ljudbokslyssnande i enkäten, och den visar att barn och unga som lyssnar på ljudbok minst en gång i veckan är mindre än 10 procent.

Det är första året de ställer en fråga om ljudböcker så det går inte att veta om det ökar eller minskar.

Ulf Dahlqvist tror att anledningen till att unga läser mindre och mindre är internet och sociala medier.

– Dygnet har ju bara 24 timmar.