Domstolar

Väntan kan bli lång när domstol beslutar om assistansersättning

1:16 min

Flera domstolar har fått mer att göra. Det här innebär till exempel att en del personer måste vänta lång tid, för att få veta hur det blir med deras assistansersättning eller sjukpenning.

Lars Sjöström är chef på en av domstolarna, Förvaltningsrätten i Malmö.
– I en förvaltningsrätt har vi många mål som berör enskildas ekonomi och försörjning.

Journalister på Ekot har frågat olika domstolar om de kommer att få mer väntetider framöver och de flesta svarade då ja.

Det gäller också förvaltningsrätterna som bland annat undersöker
om personer med funktionsnedsättning har rätt att få pengar i bidrag eller inte.

Det kan dröja med ett beslut

Om domstolens beslut blir försenade så kan även pengarna dröja, säger Lars Sjöström:
– Det är klart att får man vänta ett år är det väldigt lång tid för en person som svävar i ovisshet om hur det kommer bli, men även kanske går miste om en förmån under den tiden.