Ny strategi ska förhindra att unga dras in i kriminalitet

1:41 min

Socialtjänsten i Stockholm ska oftare begära att polisen utreder brott begångna av barn under 15 år. Det är en av punkterna i kommunens nya strategi som ska förhindra att barn hamnar i kriminalitet.

Samarbete mellan myndigheter i stället för enbart informationsutbyte. Det är det viktigaste i Stockholms stads nya strategi, tycker socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

– Om vi kan få socialtjänst, polis, skola och fritidsgårdar att gå i takt så kan vi täcka upp hela barnens liv, säger han.

I Stockholms stads nya strategi för att minska risken att barn och unga ska dras in i kriminalitet finns allt från instruktioner för hur socialtjänsten ska arbeta, till riktlinjer för hur föreningsbidrag ska beviljas och vilka brott som myndigheterna ska hålla ett extra öga på.

Några nya pengar för att arbeta förebyggande blir det däremot inte.  Stadsdelsnämnderna ska själva ta fram egna handlingsplaner för hur de ska arbeta med strategin.

– Strategin har ett antal grundbultar som alla behöver förhålla sig till. Det ena är betydelsen av tidiga insatser, det vill säga redan i småbarnsåldern genom hembesöksprogram och liknande, säger Jan Jönsson.

Socialtjänsten ska också oftare begära polisutredning när barn under 15 år begår brott.