Efter hot mot personal – väktare på servicekontor

2:22 min

Väktare ska öka trygghet på servicekontor i Karlskrona efter upprepade hot mot personalen.

Efter att ännu ett hot riktats mot personalen stängdes servicekontoret på Stora Möllebacksgränd i Karlskrona under tisdagen. 

Men idag öppnade kontoret som inrymmer Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten igen.

Under två veckor kommer väktare att finns på plats i lokalen för att trygga personalens säkerhet. 

Maria Persson är förvaltningschef för Arbetsmarknadsförvaltningen i Karlskrona och är ansvarig för säkerheten på servicekontoret.

– Vi har haft personer som reagerat negativt på vår myndighetsutövning och uttalat hot mot personalen när de fullföljer sina arbetsuppgifter.

Har det förekommit dödshot?

– Jag kan inte gå in på det men personalen har upplevt en hotfull situation och en otrygg arbetsmiljö, och det är allvarligt nog för att vi ska ta det på största allvar och jobba för att säkra tryggheten.

Enligt Maria Persson är det samma personer som vid en incident på servicekontoret för två veckor sedan. Händelserna är polisanmälda, men nu sätts alltså väktaren in för att trygga personal och besökare.

– Vi har god kontakt med kommunens säkerhetsansvarig och har mycket dialog med våra medarbetare. Det är vårt ansvar att trygga deras arbetsmiljö. Vi har larm i dagsläget men sätter nu också in väktare under denna och nästa vecka.