Flytande våtmarker ska ge bättre vatten i Glafsfjorden

1:18 min

I Arvika samlades idag deltagare från ett antal länder som ingår i EU-projektet CATCH som bland annat ska verka för att stödja mindre städer i deras klimatanpassningsarbete.

CATCH-projektet erbjuder ett samarbete över landsgränserna mellan deltagarländerna som förutom Sverige är: Nederländerna, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Danmark.

– Vi har liknande utmaningar och då är det kanon att kunna sitta tillsammans, jobba fram idéer, ta inspiration från tidigare projekt och ta sig an de här utmaningarna tillsammans, säger Josefin Andersson är projektledare för CATCH på Teknik i Väst i Arvika.

I Arvika kommer man jobba för att Kyrkviken ska få bättre vattenkvalité. Detta genom fosforreducerande anläggningar i form av skärmväggar och flytande våtmarker som ska bidra till minskad algblomning.