Forskning

Avtal om forskningsmiljö i hamn

2:21 min

Lunds universitet och Simrishamns kommun skapar en gemensam forskningsmiljö på Marint centrum för att forska om miljöproblemen i Hanöbukten. Idag undertecknades samverkansavtalet.

Det är en riktig milstolpe för Marint centrum, vi har arbetat länge för detta.

  • Det övergripande målet med forsknings- och innovationsmiljön är att arbeta för en lösning på miljöproblemen i Hanöbukten och en hållbar utveckling i regionen.
  • Till Marint centrum knyts ett akademiskt råd som Lunds universitet har utsett.
  • Lunds universitet, Simrishamns kommun och Region Skåne står gemensamt för finansiering, projektmedel från andra håll tillkommer, så här långt från LMK-stiftelsen i Lund och Energimyndigheten.