Lekfulla råttor förbryllar forskare

2:23 min

Råttor som leker kurragömma med människor? En ny studie i tidskriften Science luckrar upp gränserna mellan djur och människa.

I studien har forskarna lyckats visa att vuxna råttor kan leka på samma sätt som vi människor gör.

Universitetsveterinär Lars Ewaldsson på Göteborgs universitet är inte förvånad, och tror att vi kommer att få se mer liknande studier:

– Ofta säger man att människan är så speciell, vi har massa färdigheter och kunskaper som inga andra djur har. Jag tycker att man har visat det i en massa studier att det inte är så, vi är inte så speciella.

I studien jobbade forskarna med vuxna råttor i ett 30 kvadratmeter stort rum där skärmar erbjöd gömställen. En råtta i taget placerades i en låda på golvet, som på given signal öppnades, varvid råttan begav sig ut för att hitta den person som gömt sig i rummet.

Alla de sex råttorna lärde sig att leta reda på personen som gömt sig, och alla utom en lärde sig att gömma sig när det var omvända roller. När råttan antingen hittats eller hittat den person som gömt sig fick den ingen belöning, utom en kort lekfull interaktion med den mänskliga lekpartnern.

Det som gör studien så intressant är att den tydligt fastställer att råttornas kurragömma enbart handlar om lek, menar Michael Axelsson, professor i zoofysiologi på Göteborgs universitet. För forskningsområdet är fortfarande relativt outforskat:

– I den här studien beskriver ju forskarna svårigheterna att göra en sådan här studie, och att skilja mellan lek och inlärda beteenden hos djur och människor. Och genom en serie studier så har de visat att råttorna faktiskt verkar göra detta bara för att de tycker att det är skojigt.

 Referens: A S. Reinhold et al. "Behavioral and neural correlates of hide-and-seek in rats". Science. DOI: 10.1126/science.aaw9419.