omfattande provtagning inleds

Viltexport kan försvåras av CWD-sjukan

2:33 min

Sverige kan få svårare att exportera viltkött sedan två älgar med CWD eller avmagringssjuka upptäckts i Norrbotten i våras, de första fallen i landet.

Nu har massprovtagning av ren och älg inletts som ska ge svar på om fler djur är smittade.

Svantes vilt och bär i Harads ska delta i den omfattande provtagningen.

Andreas Renberg är vd och han har redan märkt negativa effekter av sjukdomen:

– Det som det blivit stopp på, det är det här med hornhandeln, i dagsläget kan vi inte exportera till Kina.
Varför inte?
– Det är för att de ser en risk med det här med CWD:n och hur det ska kunna påverka människan.

Upptäckten av älgar med avmagringssjuka har skapat oro på en del håll och alla viltslakterier i Norrbotten ska nu hjälpa till med den provtagning på älg och ren som organiseras av Statens veterinärmedinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket

CWD, Chronic wasting desease, eller avmagringssjuka, drabbar bland annat ren och älg, och finns i flera varianter, en åldersrelaterad och en smittsam, där djur kan smitta varann.
I Norge har vildren drabbats av CWD-sjukan och flera tusen djur avlivades där för några år sedan för att förhindra spridning av sjukdomen.

De sjuka älgar som upptäcktes i Norrbotten i våras var båda 16 år gamla, och tros ha haft den åldersrelaterade sjukdomsvarianten, och SVA och Jordbruksverket hoppas nu att provtagningen ska ge svar på om den smittsamma varianten finns i Sverige eller inte.

Andreas Renberg fruktar för konsekvenserna om fler CWD-smittade djur skulle hittas:

– Det kommer att slå hårt mot branschen i så fall.