Regeringens budgetförslag

Bensinskatter får kritik – från höger och vänster

2:06 min

I regeringens budgetförslag finns det delar som både höjer och sänker skatten på bensin och diesel, något som möter kritik från oppositionen.

– Det försvårar omställningen av fordonsflottan i Sverige, säger Jens Holm, ordförande i riksdagens trafikutskott och vänsterpartist.

– Man kan inte med ena handen höja bränsleskatterna, för att med den andra handen sänka dem. Det här gör det svårare att uppnå våra klimatmål, så det är inget bra förslag, fortsätter Jens Holm.

Ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från transporter och de utsläppen ökar på grund av alltmer vägtransporter. Ska klimatmålen nås, måste de utsläppen ner.

En av regeringens och samarbetspartiernas mediciner heter reduktionsplikt, den lag som tvingar bensinbolagen blanda in alltmer förnybar råvara i bensin och diesel. I budgetförslaget ska den andelen öka från 2,6 procent till 4,2 procent nästa år.

Men förnybara råvaror som biodiesel och etanol är dyrare än de fossila. För att inte bilisterna ska se det förnybara "som boven", som en källa säger, vill regeringen kompensera med att sänka koldioxid- och energiskatterna på drivmedel.

Enligt Jens Holm finns det ett bättre sätt.

– Vi i Vänsterpartiet tycker det behövs kompensation till människor som inte har alternativ till bil. Människor med liten plånbok, människor som bor i glesbygd. Då får man se till hitta lösningar som träffar just de människorna. En generell minskning av våra drivmedelsskatter är inte rätt väg att gå, säger Jens Holm.

Men i budgeten finns ännu ett förslag, som höjer bensin och dieselpriset. Där återinförs den indexuppräkning av skatten, som moderaterna och kristdemokraterna tidigare ville minska.

Moderaternas skattepolitiska talesperson Niklas Wykman invänder mot det:

– På totalen blir det tyvärr ändå dyrare att ha bil med den politik som vi nu ser.

Om transporterna står för en tredjedel för utsläppen så måste de ner på något sätt. Hur?

– Det som är den stora lösningen för att få ner utsläppen i transportsektorn är att vi kan köra mer på elektricitet. Det är därför vi moderater är väldigt tydliga med att vi vill ha mer kärnkraft och vill bygga mer kärnkraft för att ställa om sektorn, säger Niklas Wykman.