Ig Nobel

Barns saliv ledde till alternativt Nobelpris

0:36 min

Inatt svensk tid delades det årliga Ig Nobel-priset ut vid en ceremoni på Harvarduniversitetet. Forskning om barns saliv och skillnader mellan mäns testiklar var något som prisades.

Priset delades ut i tio kategorier och går till forskning som först ska locka till skratt och sedan till eftertanke, enligt tidskriften Annals of Impropable Research som står bakom priset.

I år gick kemipriset till forskare som tagit reda på hur mycket saliv ett fem-årigt barn i genomsnitt producerar varje dag, nämligen en halv liter.

Bland pristagarna fanns också forskare som tagit reda på att mannens vänstra testikel faktiskt är något varmare än den högra.